kuprsintez купрсинтез կուպրսինթեզ трансформаторное տրանսմիսիոն трансмиссионное Transmission Hydraulic հիդրավլիկ гидравлическое Масло Oil Յուղ Nigrol-L UTEKS ЮТЕКС ИГП IGP-18-30-38-40 VG

Յուղ ВГ

10 Դր․

Տրանսֆորմատորի յուղ

Clear

Ապրանքի  նկարագրությունը

ВГ տրանսֆորմատորի յուղը (ՏՊ 38.401978-98)  արտադրում են պարաֆինային նավթերից հիդրոկատալիտիկ գործընթացների կիրառմամբ, պարունակում է Իոնոլ հավելանյութ։ Ունի լավ ապէլեկտրահաղորդ հատկություններ, օքսիդացման դեմ բարձր կայունություն։

Կիրառության ոլորտը

Խորհուրդ է տրվում կիրառել բարձրագույն դասի լարման էլեկտրասարքավորումներում։

բնութագիր

Ցուցանիշի անվանումըՍտանդարտ ըստ ԳՈՍՏ (ՏՊ)
Կինեմատիկ մածուցիկություն, մմ2
500C պայմաններում9
-300C պայմաններում1200
Թթվային թիվ, մգ КОН/գ, ոչ ավել0․01
Ջերմաստիճան, 0C
Բաց հալքանոթում բռնկման, ոչ ցածր135
Սառեցման (թանձրացման), ոչ բարձր-45
Մեխանիկական խառնուրդների պարունակությունըբացակայում են
Կայունություն, ցուցանիշները օքսիդացումից հետո, ոչ ավել
Նստվածք, %0,015
Ցնդող ցածր մոլեկուլային թթուներ, մգ КОН/գ0,004
Թթվային թիվ, մգ КОН/գ0․1
Գույն, ЦНТ միավոր, ոչ ավել1
Կայունությունն ըստ МЭК մեթոդի, ինդուկցիոն շրջան, ժամ, ոչ պակաս120
Խտությունը 200C պայմաններում, կգ/մ3, ոչ ավել895
Ապէլեկտրահաղորդ կորուստների անկյան տանգենս 900C պայմաններում, %, ոչ ավել0․5
Կոռոզիա պղնձե թիթեղի վրադիմակայում է
ԳՈՍՏ 981-75 մեթոդով կայունության որոշման ժամանակ օքսիդացման պայմանները
Ջերմաստիճանը, 0C155
Տևականություն, ժամ14
Թթվածնի ծախս, մլ/րոպե50

ապրանքի հարցում

 

    Privacy Preference Center