kuprsintez купрсинтез կուպրսինթեզ Յարնեֆտ yarneft ярнефть Արդյունաբերական յուղ Индустриальное масло Industrial oil И-12А

Yarneft Յուղ И-12А

10 Դր․

Ընդհանուր նշանակության յուղ

Ջնջել

UGS ND Կատեգորիաներ ,

Ապրանքի  նկարագրությունը

Արդյունաբերական յուղ И-12А (ԳՈՍՏ 20799-88) ընդհանուր նշանակության յուղ, թորվածքային,  սելեկտիվ մաքրմամբ ծծմբային նավթերից։ Չի պարունակում հավելանյութեր։

Կիրառության ոլորտը

Ծառայում է սռնակների, բամբակ մանող և այլ մեքենաների իլիկների յուղման համար, կոտոնային և միացնող տրիկոտաժային մեքենաների հանգույցների համար, մինչև 5 հազ, րոպե-1 պտտման հաճախականությամբ աշխատող մետաղ կտրող հաստոցների իլիկների համար, ներտաշող, փայլեցնող և այլ հաստողների ուղղորդող հենարանների համար, օղակային յուղման համակարգով ցածր հզորության էլեկտրական շարժիչների առանցքակալների համար, որպես աշխատանքային հեղուկ ծավալային հիդրավլիկ շարժակներում, որոնք աշխատում են փակ տարածությունում և բաց երկնքի տակ, ամոնիակի ճնշակների մխոցային խմբի և շատ այլ տեսակի սարքավորումների համար: И-12А յուղն օգտագործում են նաև հավելանյութերով յուղերի պատրաստման համար, պլաստիկ հակաշփման և պահպանիչ յուղերի, էմուլսիապատող խառնուրդների, տեխնոլոգիական քսուքների և հեղուկների պատրաստման համար:

բնութագիր

Ցուցանիշի անվանումըՍտանդարտ ըստ ԳՈՍՏ (ՏՊ)
Կինեմատիկ մածուցիկություն 400C պայմաններում, մմ213-21
Թթվային թիվ, մգ КОН յուղի 1 գ համար, ոչ ավել0,02
Մոխրայնություն, %, ոչ ավել0,05
Ծծմբի զանգվածային բաժինը ծծմբային նավթերից ստացված յուղերում, %, ոչ ավել1.0
Մեխանիկական խառնուրդների պարունակությունըբացակայում են
Ջրի պարունակությունըհետքեր
Խտությունը 200C պայմաններում, կգ/մ3, ոչ ավել880
Սառեցման (թանձրացման) ջերմաստիճանը, 0C, ոչ բարձր-15
Գույնը ЦНТ գունաչափի վրա, ЦНТ միավորները, ոչ ավել2.5
Բաց հալքանոթում որոշվող բռնկման ջերմաստիճանը, 0C, ոչ ցածր170
Օքսիդացման դեմ կայունություն
Օքսիդացված յուղի թթվային թվի ավելացում, մգ КОН յուղի 1 գ համար, ոչ ավել0.20
Խեժերի ավելացում, %, ոչ ավել1.5
Սելեկտիվ մաքրման յուղերում լուծիչների պարունակությունըբացակայում են

ապրանքի հարցում

 

     

    Նմանատիպ Ապրանքներ


    Privacy Preference Center