kuprsintez купрсинтез կուպրսինթեզ Տուրբինային Турбинное Turbine Compressor Компрессорное Կոմպրեսորային Refrigerating Холодильное Սառնարանային oil масло յուղ CNRG TP-30 TP-22S KS-19 KS-19P KhF-22-24 KhA-30

C.N.R.G. Յուղ КС-19П

10 Դր․

Կոմպրեսորային յուղ

Clear

Ապրանքի  նկարագրությունը

КС-19П կոմպրեսորային յուղը (ՏՊ 38.4011055-97) արտադրում են ծծմբային, պարաֆինային նավթերից սելեկտիվ մաքրման մեթոդով։ Ի տարբերություն КС-19 յուղի՝ պարունակում է Իոնոլ հակաօքսիդացնող հավելանյութ։

Կիրառության  ոլորտը

Նախատեսված է միջին և բարձր ճնշման մխոցային կոմպրեսորների յուղման համար։

բնութագիր

Ցուցանիշի անվանումըՍտանդարտ ըստ ԳՈՍՏ (ՏՊ)
Կինեմատիկ մածուցիկություն, մմ2
1000C պայմաններում18-24
400C պայմաններում
Մածուցիկության ինդեքս, ոչ ցածր85
Թթվային թիվ, մգ КОН/գ, ոչ ավել0,03
Ջերմաստիճան, 0C
Բաց հալքանոթում բռնկման, ոչ ցածր260
Սառեցման (թանձրացման), ոչ բարձր-15
Պարունակությունը,  % (զանգվածային բաժին), ոչ ավել
Ջրի մեջ լուծվող թթուների և ալկալներիբացակայում են
Մեխանիկական խառնուրդներիբացակայում են
Ջրիբացակայում են
Ծծմբի1,0
Սելեկտիվ լուծիչներիբացակայում են
Կոքսացում, %, ոչ ավել0.45
Մոխրայնություն, %, ոչ ավել0.005
Օքսիդացման դեմ կայունություն, ոչ ավել
Նստվածք, % (զանգվածային բաժին)բացակայում են
Թթվային թիվ մգ КОН/գ0.5
Կոքսացման ավելացում, %
Կորուստներ գոլորշիացումից, %
ЦНТ գունային միավորը, ոչ ավել7.0
Կոռոզիա
Պողպատե թիթեղների վրա
Արճիճե թիթեղների վրա, գ/սմ2, ոչ ավել
Պղնձե թիթեղների վրադիմակայում է
Պողպատե սռնիների վրա
Խտությունը 200C պայմաններում, կգ/մ3, ոչ ավել905

ապրանքի հարցում

 

     

    Privacy Preference Center