kuprsintez купрсинтез կուպրսինթեզ Տուրբինային Турбинное Turbine Compressor Компрессорное Կոմպրեսորային Refrigerating Холодильное Սառնարանային oil масло յուղ CNRG TP-30 TP-22S KS-19 KS-19P KhF-22-24 KhA-30

C.N.R.G. Յուղ ТП-22С

10 Դր․

Տուրբինային յուղ

Clear

Ապրանքի  նկարագրությունը

ТП-22С յուղը (ՏՊ 38.101821-83) արտադրում են ծծմբային, պարաֆինային նավթերից սելեկտիվ  լուծիչներով մաքրման կիրառմամբ։ Պարունակում է հակաօքսիդացնող, հակակոռոզիոն և էմուլսիազերծող հատկությունները բարելավող հավելանյութեր։

Կիրառության ոլորտը

Նախատեսված է բարձր արագության գոլորշու տուրբինների, ինչպես նաև կենտրոնախույս և տուրբոկոմպրեսորների համար այն դեպքերում, երբ յուղի մածուցիկությունն ապահովում է մաշվածությանը դիմակայող անհրաժեշտ հատկանիշները։ ТП-22С առավել տարածված տուրբինային յուղ է։

բնութագիր

Ցուցանիշի անվանումըՍտանդարտ ըստ ԳՈՍՏ (ՏՊ)
Կինեմատիկ մածուցիկություն, մմ2
500C պայմաններում20-23
400C պայմաններում28․8-35․2
Մածուցիկության ինդեքս, ոչ ցածր90
Թթվային թիվ, մգ КОН/գ, ոչ ավել0․07
Ջերմաստիճան, 0C
Բաց հալքանոթում բռնկման, ոչ ցածր186
Սառեցման (թանձրացման), ոչ բարձր-15
Զանգվածային բաժին
Ջրի մեջ լուծվող թթուների և ալկալներիբացակայում են
Մեխանիկական խառնուրդներիբացակայում են
 Ֆենոլիբացակայում են
Ծծմբի, %, ոչ ավել0․5
Օքսիդացման դեմ կայունություն, ոչ ավել
Նստվածք, % (զանգվածային բաժին)0․005
Ցնդող ցածր մոլեկուլային թթուներ, մգ КОН/գ0.02
Թթվային թիվ, մգ КОН/գ0․1
Ունիվերսալ սարքում օքսիդացման դեմ կայունություն, ոչ ավել
Նստվածք, % (զանգվածային բաժին)
Թթվային թիվ, մգ КОН/գ
Բազային յուղի մոխրայնություն, %, ոչ ավել
Էմուլսիազերծման թիվը, c, ոչ ավել180
Կոռոզիա պողպատե սռնիի վրաբացակայում է
Կոռոզիա պղնձե թիթեղի վրա, խումբ
Գույն, ЦНТ միավոր, ոչ ավել2․5
Խտությունը 200C պայմաններում, կգ/մ3, ոչ ավել900

ապրանքի հարցում

 

     

    Privacy Preference Center