kuprsintez купрсинтез կուպրսինթեզ Յարնեֆտ yarneft ярнефть олусинтетическое моторное масло Շարժիչի կիսասինթետիկ յուղ Semi-synthetic engine oil Yarneft 10W-40 API CF-4/SG

Yarneft 10W-40 API CF-4/SG

10 Դր․

Շարժիչի կիսասինթետիկ յուղ

Ջնջել

Ապրանքի  նկարագրությունը

Կիսասինթետիկ հիմքի վրա շարժիչի բարձրորակ յուղ բոլոր եղանակների համար, բազմակափույր, բարձր հզորության դիզելային և բենզինային, այդ թվում՝ մակափչումով։ Բարելավված հակաօքսիդային և լվացող-արտազատող հատկանիշների շնորհիվ կանխարգելում է շարժիչի մասերի վրա բարձր և ցածր ջերմաստիճանային նստվածքների առաջացումը՝ ապահովելով յուղերի աշխատունակությունը շահագործման երկար ժամկետներում։

բնութագիր

Ցուցանիշի անվանումըYarneft 10W-40 API CF-4/SG
Կինեմատիկ մածուցիկություն 1000C պայմաններում12.5-16.3 մմ2
Դինամիկ մածուցիկություն -250C պայմաններում (CCS)Ոչ ավել 7000 մՊա*վ
Դինամիկ մածուցիկություն -300C պայմաններում (MRV)Ոչ ավել 60000 մՊա*վ
Սառեցման (թանձրացման) ջերմաստիճանը, ոչ բարձրՈչ բարձր -30 օC
Բռնկման ջերմաստիճանը բաց հալքանոթում, ոչ ցածրՈչ ցածր 200oC
Խտությունը 20oC պայմաններումՈչ ավել 0.880 գ/սմ3
Թթվային թիվՈչ պակաս 6.0 մգ КОН/գ
Սուլֆատային մոխրայնությունՈչ ավել 1.5 %
Օգտագործման ջերմաստիճանային միջակայք-25oC-ից մինչև +40oC

ապրանքի հարցում

 

     

    Privacy Preference Center