kuprsintez купрсинтез կուպրսինթեզ Յարնեֆտ yarneft ярнефть олусинтетическое моторное масло Շարժիչի կիսասինթետիկ յուղ Semi-synthetic engine oil 10W-40 API SL/CF

Yarneft 10W-40 API SL/CF

10 Դր․

Շարժիչի կիսասինթետիկ յուղ

Ջնջել

Ապրանքի  նկարագրությունը

Ունիվերսալ կիսասինթետիկ յուղ բոլոր եղանակների համար։ Նախատեսված է ժամանակակից հայրենական և արտասահմանյան մարդատար ավտոմեքենաների բենզինային և դիզելային շարժիչների համար, ներառյալ՝ տուրբոներմղումով շարժիչները։ Երաշխավորում է շարժիչի գերազանց պաշտպանությունը, ինչը ապահովում է փոխարինումների միջև միջակայքը։ Մածուցիկության բարձրացված ինդեքսն ապահովում է լրացուցիչ պաշտպանություն մաշվածությունից բարձր ջերմաստինի ռեժիմում գործարկման և աշխատանքի ժամանակ։ Բարձր ջերմաօքսիդացման կայունությունն ապահովում է շարժիչի ապահով պաշտանությունը շահագործման ժամանակ։

բնութագիր

Ցուցանիշի անվանումըYarneft 10W-40 API SL/CF
Կինեմատիկ մածուցիկություն 1000C պայմաններում12.5-16.3 մմ2/ս
Դինամիկ մածուցիկություն -250C պայմաններում (CCS)Ոչ ավել 7000 մՊա*վ
Դինամիկ մածուցիկություն -300C պայմաններում (MRV)Ոչ ավել 60000 մՊա*վ
Սառեցման (թանձրացման) ջերմաստիճանը, ոչ բարձրՈչ բարձր -30 օC
Բռնկման ջերմաստիճանը բաց հալքանոթում, ոչ ցածրՈչ ցածր 1.9 200oC
Խտությունը 20oC պայմաններումՈչ ավել 0.880 գ/սմ3
Թթվային թիվՈչ պակաս 5,5 մգ КОН/գ
Սուլֆատային մոխրայնությունՈչ ավել 1.3 %
Օգտագործման ջերմաստիճանային միջակայք-30oC-ից մինչև +35oC

ապրանքի հարցում

 

     

    Privacy Preference Center