kuprsintez купрсинтез կուպրսինթեզ Յարնեֆտ yarneft ярнефть Արդյունաբերական յուղ Индустриальное масло Industrial oil И-30А

Yarneft Յուղ И-30А

10 Դր․

Արդյունաբերական Յուղ

Clear

Ապրանքի  նկարագրությունը

Արդյունաբերական յուղ И-30А (ԳՈՍՏ 20799-88) ընդհանուր նշանակության յուղ՝ ծծմբային և ցածր ծծմբային նավթերից սելեկտիվ մաքրմամբ ստացված թորվածքային կամ թորվածքայինի և մնացորդայինի խառնուրդ:

Չի պարունակում հավելանյութեր։

Կիրառության ոլորտը

Կիրառում են որպես հաստոցային սարքավորումների, ավտոմատ հոսքերի, մամլիչների հիդրավլիկ համակարգերի աշխատող հեղուկ, հաստոցների ճոճումն ու սահումն ուղղորդող թեթև և միջին ծանրաբեռնվածության հատուկ յուղեր չպահանջող ատամնավոր փոխանցումների և այլ մեխանիզմների յուղման համար: Հնարավոր է փոխարինում ИГП-30 յուղով:

բնութագիր

Ցուցանիշի անվանումըՍտանդարտ ըստ ԳՈՍՏ (ՏՊ)
Կինեմատիկ մածուցիկություն 400C պայմաններում, մմ241-51
Թթվային թիվ, մգ КОН յուղի 1 գ համար, ոչ ավել0,05
Մոխրայնություն, %, ոչ ավել0,005
Ծծմբի զանգվածային բաժինը ծծմբային նավթերից ստացված յուղերում, %, ոչ ավել1.0-1․1
Մեխանիկական խառնուրդների պարունակությունըբացակայում են
Ջրի պարունակությունըհետքեր
Խտությունը 200C պայմաններում, կգ/մ3, ոչ ավել890
Սառեցման (թանձրացման) ջերմաստիճանը, 0C, ոչ բարձր-15
Գույնը ЦНТ գունաչափի վրա, ЦНТ միավորները, ոչ ավել2.5
Բաց հալքանոթում որոշվող բռնկման ջերմաստիճանը, 0C, ոչ ցածր210
Օքսիդացման դեմ կայունություն
Օքսիդացված յուղի թթվային թվի ավելացում, մգ КОН յուղի 1 գ համար, ոչ ավել0.4
Խեժերի ավելացում, %, ոչ ավել3.0

ապրանքի հարցում

 

     

    You may also like…


    Privacy Preference Center